ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ GIVMED

25 Σεπτεμβρίου 2018
Όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχουν χιλιάδες φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία κάθε χρόνο καταλήγουν στον αποτεφρωτήρα . Στη ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΑΕ είδη τα οποία η λήξη τους κοντεύει,είναι σε καλή κατάσταση, πληρούν της προϋποθέσεις κατανάλωσής τους και δεν τα δέχονται για επιστροφή οι εταιρείες , καθώς επίσης και είδη που συλλέγουμε από τους κάδους του ΙΦΕΤ των φαρμακείων σε καλή κατάσταση , τα αποστέλλουμε μέσω της εφαρμογής GIVMED στα κοινωνικά φαρμακεία που τα έχουν ανάγκη . Επιπλέον , βοηθάμε στην αποστολή των ληγμένων ειδών των κοινωνικών φαρμακείων στον αποτεφρωτήρα με σκοπό την αποσυμφόρησή τους αλλά και την αποφυγή συγκομιδής τους σε κάδους ανακύκλωσης των δήμων .