Η ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. είναι μία σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρία στον κλάδο υπηρεσιών υγείας. Κύρια δραστηριότητα μας είναι το χονδρεμπόριο και η διανομή φαρμάκων. Η επιτυχία μας έγκειται στην κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου φαρμακείου εξασφαλίζοντας επιπρόσθετη αξία η οποία μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή/ασθενή.

 

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι η στήριξη σύγχρονων φαρμακείων που θα συμβάλουν στη προάσπιση και βελτίωση της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

Όραμα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε. είναι η συνεχής ανάπτυξη καινοτομιών οι οποίες εξασφαλίζουν στο φαρμακοποιό την παρόχη υψηλού επιπέδου υπηρεσίων υγείας.

Αποστολή

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στον κλάδο της υγείας με τις συνεχείς εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης η καινοτομία είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και πρωτοβουλιών προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο σε εμάς όσο και τους συνεργάτες μας. Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας όπως το σύστημα αποθήκευσης Rowa, η χρήση ασύρματων τερματικών για την συγκέντρωση της παραγελίας και το σύστημα control για τον τελικό ελεγχο εξασφαλίζουν ακρίβεια και ταχύητητα σε παραλαβές και παραδόσεις. Το online σύστημα παραγγελειοληψίας διευκολύνει σημαντικά τον φαρμακοποιό μειώνοντας σημαντικά τα λάθη κατά την εκτέλεση παραγγελειών.

Καινοτομία

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η μακροχρόνια πορεία μας στηρίχθηκε στην αξιοπιστία και τη συνέπεια με την όποια λειτουργούμε. Η προσπάθεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή ανοδική πορεία και την ενδυνάμωση της εταιρείας μας.

Αξιοπιστία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Εξασφαλίζουμε διαρκώς το υψηλό επίπεδο στο service με άριστες συνθήκες αποθήκευσης πληρώντας όλες τις προυποθέσεις της ορθής πρακτικής διακίνησης της ΕΕ.

Υπευθυνότητα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων είναι βασικό συστατικό της φιλοσοφίας μας. Σε ισχυρές συνεργασίες στοχεύουμε με κλαδικούς και εξωτερικούς συμμάχους οι οποίες προσφέρουν επιπλέον αξία στο service μας.

Συνεργασία

Η ευαισθητοποίηση γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα της εταιρείας μας και εμφανής στις καθημερίνες μας πρακτικές.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δραστηριοποιούμενοι στο χώρο υγείας θεωρούμε αυτονόητη την υποστήριξη των εργαζόμενων και συνεργατων μας με την παροχή ποιοτικών συνθηκών εργασίας. Βασική μας προτεραιότητα είναι η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού μας προσφέροντας τους τα απαραίτητα εφόδια για να προσαρμοστούν στις συχνές εξελίξεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Εργασιακός χώρος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο στόλος μας αποτελείται από οχήματα με φιλικά προς το περιβαλλον καύσιμα μειώνοντας αισθητά το αποτύπωμα CO2. Χρησιμοποιούμε πρακτικές ανακύκλωσης υλικών έτσι ώστε να μειώνουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Λαμβάνουμε εξειδικευμένα μέτρα για την ορθή καταστροφή των ληγμένων φαρμάκων.

Περιβάλλον